Kontakt

REZERWACJA / ORGANIZACJA IMPREZ

Wszystkie dania przygotowujemy na bieżąco z ograniczonej ilości świeżych produktów.Jeżeli rezerwujecie miejsce na ostatnie godziny weekendu musicie liczcie z tym, że czegoś może zabraknąć. Rezerwujcie wcześniej miejsce i również dania, których chcielibyście spróbować. Niedogodności wynikają one z dbałości o produkt i Wasze kubki smakowe.

Zarezerwuj stolik e-mailowo lub telefonicznie:
E-mail: rezerwacja@liniewogniu.pl 
Telefon: +48 502267193

PROSIMY O POTWIERDZANIE REZERWACJI TELEFONICZNIE LUB NA ALTERNATYWNY ADRES EMAIL LINIEWOGNIU@OP.PL

Adres

Linie 3, 64-310 Lwówek

Marek Grądzki: +48 502267193;
Dobromiła Tenerowicz Grądzka:
+48 601778650
Dagny Grądzka-Jurasz:   +48 509809930

Godziny otwarcia

Sobota:  13-22
Niedziela: 13-21

otwieramy również w dni wolne popatrzcie na daty w menu!

Oraz w każdy inny dzień na zamówienie w zależności od potrzeb naszych gości. Godziny zamknięcia nie są sztywne.

FORMULARZ ZAPISU DO NEWSLETTERA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu informujemy:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Marek Grądzki prowadzący działalność gospodarczą jak Obiekt Linie marek Grądzki, Linie 3, 64-310 Lwówek;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b i c Rozporządzenia  – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  w celu:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy (przesłanie oferty restauracji, korespondencja i ustalenia prowadzone w celu zawarcia umowy na realizację usług restauracyjnych, cateringowych),
 • realizacji zamówień na artykuły spożywcze i towary oraz usługi niezbędne do prowadzenia działalności restauracyjnej,
 • obsługi zgłaszanych spraw,
 • wystawienia faktury,
 • windykacji należności,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich uniemożliwi realizację umowy.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na potrzeby Spółki usługi: prawne, pocztowe, przewozowe a także Urzędy Państwowe, jeśli wynika to z obowiązujących ustaw.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu będą przechowywane przez okres przedawnień publiczno-prawnych tj. 6 lat.
 • Przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzanie danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu a jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, prawo cofnięcia zgody.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby uznali Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.„

Share on Facebook Share
Share on TwitterTweet
Share on Pinterest Share
Share on LinkedIn Share
Share on Digg Share